E-MAIL Intenet Links Main Page

:: Yazılı Tercümeler
:: Sözlü Tercümeler
:: Özel Dil Eğitim Dersi
:: Danışmanlık Hizmeti
:: Çeviri Kontrolleri

 

 

 

 

 

YAZILI TERCÜMELER
Tüm Dünya Dillerinde Hazırlanmış Olan Evraklarınızın...
Resmi Dokümanlar :

Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Alınan veya Resmi Kurum veya Kuruluşlara Verilmek Üzere Düzenlenen (Vekaletname, Taahhütname, Sözleşme, vb.) Evraklarınız

Uluslar arası Dokümanlar :

Uluslar arası Platformlarda Düzenlenmiş, İmzalanmış veya Düzenlenecek (Kredi anlaşmaları, Sigorta Anlaşmaları vb...) Evraklarınız

Şirket Kuruluş Dokümanlar :

Yerli veya Yabancı Şirket Ortaklık veya Kuruluş Aşamasında Gerekli Evrakları

İhale Dokümanlar :

Firmanız Uluslararası İhalelere Giriş Evrakları, Hukuki, İdari ve Teknik Şartnameler, vb....

Hukuki Dokümanlar :

Yerli ve Yabancı Mahkemelerden Alınmış Tüm Karar ve İlamlar ile Mahkemeye Sunulacak Tüm evraklar

Tanıtım Dokümanlar :

Firmanızın veya Ürününüzün Tanıtımı İçin Gerekli (Web Sitesinde yayımlanacak Dokümanlar, Broşür, Kullanım Kılavuzu, Tanıtım Kataloğu, vb...) Evraklar

Tıbbi Dokümanlar :

Tıbbı raporlar, Tıbbi Ürün Tanıtımları, Makaleler, vb...

Özel Dokümanlar :

Kimlik Kartı, Pasaport, Ehliyet, İkametgah Gibi Çeşitli Evraklarınız..

 

 

SÖZLÜ TERCÜMELER
Simültane :

Toplantı, (Her Türlü) Seminer, Konferans vb Konularda Mütercim-Tercümanlık Hizmeti

Ardıl Çevri :

İş görüşmesi, Yabancı Konuk Ağırlama, Telefon Görüşmesi vb, Konularda Mütercim-Tercümanlık Hizmeti

Deşifre :

Her Dilde Hazırlanmış Cd, Video, Teyp kaseti, Telesekreter Kasetinin Döküm Olarak veya Elektronik Ortamda Deşifre Edilerek Teslimi.

 


ÖZEL DİL EĞİTİM DERSİ

İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca Dillerinde Bire Bir Özel Ders Hizmeti. Türkiye'de Bulunan Yabancı İşadamlarına Türkçe Ders Hizmeti

 

 

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Yurtdışında İş yapmak İsteyen Firmalar İçin Piyasa Araştırması, Firma ve Ürün Araştırma Konusunda Danışmanlık Hizmetleri.Yabancılar İçin Türkiye'de Piyasa Araştırması, Firma ve Ürün Araştırma Hizmeti Konusunda Danışmanlık Hizmetleri.

 

 

ÇEVİRİ KONTROLLERİ

Tüm Dünya Dillerinde Hazırlanan Tercümelerin Uzman Tercümanlarımızca Kontrolü, ve Gerektiği Takdirde Noter Tasdik Hizmetleri. Hazırlanmış Olan Web Sitenizin Tercümelerinin Kontrol Hizmetleri. Tanıtım, Broşür Katalog Tercümelerinizin Kontrol Hizmetleri.